RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

De Arbowet verplicht het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor elke werkgever. Het is een verplichting die de gezondheid van medewerkers, klanten en andere aanwezigen op je bedrijf beschermt.

Veelal wordt een RI&E op je bedrijf uitgevoerd om een goed overzicht te krijgen van de risico’s en de hierbij horende verplichtingen voor jou als werkgever. De RI&E is hiermee een goede tool om een overzicht te krijgen van waaraan je moet voldoen. Dit kan zowel maatregelen betreffen als bijv. bescherming van je medewerkers tegen overbelasting maar ook een overzicht opleveren van hoeveel BHV’ers je dient op te leiden.

Safety & Medical Training biedt MKB-bedrijven een gratis RI&E-Quick Scan aan. In een korte tijd kunnen wij je een goede indruk geven van waar je nog aandacht aan dient te besteden.

Moet ik een RI&E doen?
De RI&E is verplicht. Heb je geen RI&E, dan kunnen de gevolgen erg vervelend zijn. Uitval van een medewerker na een ongeluk of een claim wegens beroepsziekte kost bijvoorbeeld veel energie, schaadt het vertrouwen van medewerkers en kan bijv. leiden tot geen verzekeringsuitkering. Indien je geen RI&E hebt, liggen de boetes rond de 1.500 euro, afhankelijk van de grootte van je organisatie.

Safety & Medical Training raadt je aan om een RI&E-Quick Scan te laten uitvoeren zodat je snel een overzicht hebt van welke verplichtingen je dient na te komen. Niet alleen om boetes te voorkomen maar vooral voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van jezelf en de mensen om je heen. En voor jouw eigen rust omdat je weet dat alles goed is geregeld.