Disclaimer

De informatie op deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Safety & Medical Training (SMTR). SMTR besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site is verouderd, incompleet, of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

SMTR kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik op welke wijze dan ook. Indien SMTR hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat SMTR de op, of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

SMTR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke sites.

Copyright
Niets van de inhoud van de website www.smtr.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMTR openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of via internet).