BHV Basis

Data: 13 & 14 juni 2023
2-daagse cursus

Tijd: 09:00-15:30
Locatie: Spijkenisse

 380,00

Cursusinhoud
Inclusief:
Landelijke NIBHV-certificering
Lunch, koffie, thee en fris
Lesmateriaal
Examen en registratiekosten

Inhoud BHV Basistraining
De training Bedrijfshulpverlening betekent dat je binnen je organisatie direct hulp kunt verlenen als zich een incident voordoet, zoals een beginnende brand, een ongeval of een stroomstoring. Als je goed bent voorbereid, kun je de gevolgen van zulke incidenten aanzienlijk beperken. Tijdens de tweedaagse training Bedrijfshulpverlening komen verschillende onderwerpen aan de orde op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en brandpreventie, ontruiming en communicatie.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die de rol van bedrijfshulpverlener gaan vervullen. Naast een theoretisch gedeelte wordt tijdens de training nadrukkelijk aandacht besteed aan het praktische gedeelte. Hierin vindt scholing plaats voor de uitvoering in de praktijk, met instructies over het uitvoeren van levensreddende handelingen en gebruik van brandbestrijdingsmiddelen. Ook is er aandacht voor ontruimingsplannen en de diverse veiligheidsmiddelen.

Programma BHV Basistraining

Dag 1
Inhoud basis-eerste hulp

 • De vijf belangrijkste punten
 • Benadering slachtoffers en beoordeling vitale functies
 • Eerste hulp bij stoornis bewustzijn
 • Reanimatie met AED
 • Stabiele zijligging
 • Vergiftiging/verstikking/verslikken
 • Kennis van verbandmateriaal
 • Eerste hulp bij (ernstige) bloedingen
 • Dekverband/wonddrukverband
 • Shock
 • Brandwonden
 • Botbreuken/verstuiking/kneuzing
 • Oogletsel

Toets – Evaluatie

Dag 2
Inhoud brandbestrijding en ontruiming

 • Het begrip brand nader bekeken
 • Brand / branddriehoek / brandstadia
 • Vlammen / gloeien / smeulen
 • Deurprocedure
 • Wat te doen bij brand? / gevaren bij uitbreken brand
 • Blussen van brand / blusmiddelen
 • Theorie kleine blusmiddelen
 • Taken bedrijfshulpverlener
 • Preventieve voorzieningen
 • Ontruimingsplan
 • Communicatie
 • Melden van incidenten intern / extern
 • Praktijk blussen met koolzuursneeuw (buiten)

Toets – Evaluatie

Wat je verder moet weten
Cursusduur 2 dagen

Herhalingslessen BHV (duur 1 dag)

 • herhaling levensreddende handelingen
 • herhaling brand en ontruiming
 • incl. koffie/thee en lunch

BHV Basistraining van Safety & Medical Training

 • Praktijkgericht met ervaren docenten
 • Landelijk erkend en gecertificeerd
 • Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
 • Toegepast op jouw werksituatie
 • Ook in de avond en in het weekend
 • Ontzorgt in planning en administratie

Heb je al een EHBO-diploma? Volg dan alleen de brandbestrijdings- en ontruimingstraining (1 dag)

Data en erkenning

De BHV Basistraining van Safety & Medical Training wordt bij jou op locatie in heel Nederland gegeven of op onze locatie in Spijkenisse (Industrieterrein Halfweg/Molenwatering, nabij de A15, direct na de Hartelbrug). Bekijk onze trainingskalender voor de eerstvolgende data in Spijkenisse of vraag direct een vrijblijvende offerte aan voor een training op jouw locatie.

Aantal BHV'ers en controles

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn in het bedrijf. Hou rekening met ziekte, vakantie en ploegendiensten. Wij adviseren je graag hoeveel BHV ‘ers het beste getraind kunnen worden.

De Arbowet omschrijft onder meer dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heb je 1 BHV ’er maar is deze op vakantie? Dan zou je deze BHV ‘er officieel moeten vervangen. Als je hiervan niet op de hoogte was en de BHV dus niet geregeld hebt, krijg je een boete. De inspectie controleert of de regels worden nageleefd en treedt indien nodig streng op. Sinds 2013 worden er vaker en hogere boetes opgelegd als je de Arbowetgeving overtreedt.

Safety & Medical Training raadt je aan om ervoor te zorgen dat je organisatie voldoende getrainde BHV ‘ers heeft, niet alleen om boetes te voorkomen maar vooral voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van jezelf en de mensen om je heen.

Training op maat

De cursus BHV Basis kan ook worden toegespitst op jouw bedrijfsomgeving. Voor diverse sectoren hebben wij al een erkend praktijkgericht trainingsprogramma toegespitst op de betreffende werkomgeving klaarliggen.